Medlemsregler

Det finns ingenting som hindrar dig från att rida på allmänna vägar eftersom hästen räknas som ett fordon.

Att rida på åkrarna är däremot förbjudet utan tillstånd från markägaren. Ystad-Österlenregionen tecknar därför avtal med markägarna för att få tillstånd att anlägga ridvägar på åkermark och på särskilda partier i skog för att därmed kunna binda ihop grusvägarna till lämpliga rundor. Avtalen är framtagna av jurist med stöd i den svenska lagstiftningen om nyttjanderätt.

Ett av kraven från markägarna har varit att föreningen skall upprätta ridregler och utbilda ryttarna i vilka regler som gäller. Alla vägar skyltas med föreningens logotype.

Sydöstra Skånes Ridledsförening

I din medlemsavgift ingår utbildning om hur man rider i naturen.

1. Endast medlemmar i Ystad- Österlenregionens Ridledsförening äger rätt att från hästryggen nyttja systemet.

2. All kontroll av regler sker genom egenkontroll av föreningens medlem och markägare.

3. Alla betalande medlemmar skall bära föreningens medlemskort för innevarande år väl synligt.

4. Medlemskortet skickas ut när medlemsavgiften är erlagd. Du inbjuds sedan till ett utbildningstillfälle i ”allemansrätt och ridning på annans mark” och får samtidigt tips om säker uteritt.

5. Tillståndet är personligt och för ryttare. Får ej överlåtas.

6. Alla föreningens medlemmar är skyldiga att hålla sig informerade om eventuella ridförbud p.g.a. blöta, jakt eller jordbruksarbete.

7. Jordbruk- och skogsmaskiner i fältarbete har företräde. Det ankommer på ryttaren att hålla behörigt säkerhetsavstånd till maskinerna.

Kommentarer inaktiverade.