Styrelse

Ordförande/Kassör: Charlotte von Engelhardt
Sekreterare/Webbansvarig: Jenny Lind
Facebookansvarig: Carina Liljedahl
Ledamot: Thomas Ulvesten
Ledamot: Thilde Höök
Suppleant: Carina Salomonsson
Suppleant: Elina Blixt

Vårt organisationsnummer är
802450-1705 och vi har
Bankgiro 632-7951

Föreningen är…

… ideell och partipolitiskt obunden. Medlemskap i föreningen tillkommer alla som visar intresse för verksamheten och som erlägger årsavgift och följer föreningens stadgar enligt årsmötets beslut.

Ridvägsystemet bygger helt på ideellt arbete och skall alltid ske med största respekt och i dialog med markägaren.

Sydöstra Skånes Ridledsförening

IMG_5012Alla hästraser och ryttare är välkomna i föreningen.

 

Syfte och mål

Syfte
Att skapa goda möjligheter för en säkrare ridning i skog och mark i Ystad- Österlen regionen och för att bidra till en positiv utveckling av hela regionen. Fokusering kommer att ske, förutom på säkerheten och en levande landsbygd, på turism, ökad sysselsättning med ”året runt”-effekt samt på trygghet och folkhälsa.

Mål
Att i samarbete med kommun och markägare i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad skapa ett väl utbyggt ridvägsystem (ridstigar, ridslingor, ridleder) med nya intäktsmöjligheter genom fler sälj- och arbetstillfällen. Året runt.

Och på sikt kunna knyta samman ridlederna i Ystad-Österlen regionen med närliggande regioner till en Skåneridled.

Kommentarer inaktiverade.