Led 5 Gyllebosjön

Var: Simrishamns kommun

Ridstigen som är planerad och genomförd av Länsstyrelsen i Skåne går från Gyllebosjöns nordöstra hörn till dess spets i sydväst (eller omvänt).

Den är markerad med små symboler på separata stolpar. Titta noga så att du inte kommer in på några vandringsleder!

Parkeringsmöjligheter finns vid sjöns nordöstra strand där också sjöns badplats finns.
Vi rekommenderar dig att inte parkera här sommartid – men höst, vinter och vår går det bra. Då kan du rida norrut längs med grusvägen tills du hittar ridstigssymbolen på din vänstra sida.
Ytterligare en parkeringsplats, som ligger mer avskilt, hittar du vid sjöns sydvästra del. Härifrån rider du söderut längs med vägen tills ridslingan ansluter.

Uppe på åsen, när du ridit ca halva sträckan, hittar du en rastplats med eldstad och uppbindningsmöjlighet.

Lite fakta:
Gyllebosjön är den största av Österlens få insjöar. Den ligger naturskönt i det kuperade skogslandskapet och är omgiven av gamla ädellövskogar och naturbetesmarker.

Gyllebosjön ingår i ett Natura 2000-område och bildar ett naturreservat som täcker in sjön och de närmaste omgivningarna.

Flora och fauna
Sjöns norra sida består av olika slags ädellövskogar, från hedbokskogar till ädellövskogar. I de fuktigare partierna finns sumpskogar, mindre kärr och små öppna vattenspeglar. Här kan du hitta ödlor och grodor.  I området finns biotoper som gynnar den skygga och sällsynta hasselmusen.

Om sjön
Det är en djup källsjö med relativt klart vatten och en rik fiskfauna. Sjön hyser många fiskarter samt flodkräfta. Det finns också många flytblad- och undervattensväxter i sjön. Längs sjöbotten ligger ”Munkaryggen”, en rullstensås.

Informationen är hämtad från Länstyrelssens webbsida men är starkt reviderad http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/simrishamn/gyllebosjon/Pages/_index.aspx

Klickar du på kartan får du den i ett större format, skriv ut och ha som underlag på din ritt. Lycka till!

Kommentarer inaktiverade.